Nr.243v.l.n.r.PaulSacherKarlAmadeusHartmann.Ortunbekannt.Datumunbekannt.FotoprivatHartmannGesellschaft