Nr.226v.l.n.r.FritzRichardAdolfKarlAmadeusHartmann.Mnchen.Datumunbekannt.FotounbekanntHartmannGesellschaft