Nr.244MichaelGielen.Ortunbekannt.Datumunbekannt.FotoprivatHartmannGesellschaft