Nr.315v.l.n.r.unbekannt.GertrudKarlAmadeusHartmann.Ortunbekannt.Datumunbekannt.FotoprivatHartmannGesellschaft